Hobi bonsai forum

Klubovi i udruge => BONSAI UDRUGA SJEVEROZAPAD => Autor teme: alexhor - 14-03-2021, 12:21:31

Naslov: Akcija sadnje drveća na Kalniku
Autor: alexhor - 14-03-2021, 12:21:31
Članovi naše udruge sudjelovali su uz logističku i stručnu potporu Hrvatskih šuma (UŠP Koprivnica, Šumarija Ludbreg) u akciji sadnje drveća na području Gabrinovca (Kalničko gorje). Radi se o pošumljavanu površina na kojima su posječeni nasadi smreke uništeni smrekovim potkornjakom. Ovom prilikom, u cjelodnevnoj akciji posađeno je 300 sadnica hrasta kitnjaka (Quercus petraea).